ATHLETIC CMU RUN 2019

งานวิ่งชมรมกรีฑา สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2กรุณาโอนเงินและยืนยันการชำระเงินภายใน 5 วัน หลังจากการสมัคร

โปรดทำการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : นายทินกร ใจมา และ/หรือ นายสมบุญ บุญปราบ
เลขที่บัญชี : 667 - 418020 – 4
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่