รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ภูภูมิ คำก๋อง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SoulRider Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
2 วีรชัย มาสุข รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
3 Noravee Chancharoenkul รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
4 นายธนากรณ์ ชะอุ่ม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
5 วีรภัทร ใจมิภักดิ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 สิทธิพงษ์ ก้อนแก้ว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Korawin Harnpachonsuek รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 สุภาพงษ์ ดีวงศ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
9 วิวิธชัย ปิงเมืองเหล็ก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ฐิติศาสตร์ แสนสมปาน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
11 สิริพัลลภ สิริผ่องใส รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 บัญญวัต อนันต์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ปภาวิช แก้วกงพาน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เชียงใหม่คริสเตียน รอการชำระเงิน
14 Poomisak Hansupo รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 กรวิชญ์ สมพงษ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Pattharadanai Kamtan รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SatitCMU เจ้าหน้าที่รับรอง
17 วัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 เดชาวัฒน์ ป้อมเเก้ว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
19 กิตติชาติ ตาวัง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 ธราเทพ แสงตาหล้า รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี . เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ภวัต สันสุวรรณ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ธนวิชญ์ ตรีอนันต์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Tn.team เจ้าหน้าที่รับรอง
23 เบนจี้ ปาวงค์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
24 กิตตธีร์ กุลธร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
25 กิตติธัช กุลธร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
26 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
27 ภานุวัฒน์ อรรถกิจไพบูลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - รอการชำระเงิน
28 ศุภสิน สุวรรณวงษ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
29 Konaek Chirawat รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี สพล.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
30 อัจฉริยะ วิริยะรัตนพร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี H.M.ALAMPHUN เจ้าหน้าที่รับรอง
31 พีรณัฐ โลหิตโยธิน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ศุภณัฐ ศรีสงคราม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ศุภวิชญ์ ฝั้นติ๊บ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 พิชชาวีร์ ชีวินรักษาทรัพย์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 กนกพล น้าเจริญ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
36 สุริยา เวียงวนากร รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นาย นพศักดิ์ แสงสวสัดิ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - รอการชำระเงิน
38 Aly Chiman รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
39 Eric Jones รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
40 George Martin รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
41 Lucas Weber รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
42 Joan Whitacre รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
43 Vilma Maclurcan รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
44 Elvis Eiffel รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
45 Vernon Wardell รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
46 Kai Mauldon รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
47 Chanel Marron รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
48 Allan Muskett รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
49 Miles Taft รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
50 Rico O’Dea รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
51 Phillis Rister รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
52 Mildred Joslyn รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
53 Sal Doucette รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน