รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ภูภูมิ คำก๋อง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SoulRider Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
2 วีรชัย มาสุข มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
3 Noravee Chancharoenkul มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
4 นายธนากรณ์ ชะอุ่ม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
5 วีรภัทร ใจมิภักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 สิทธิพงษ์ ก้อนแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Korawin Harnpachonsuek มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 สุภาพงษ์ ดีวงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
9 วิวิธชัย ปิงเมืองเหล็ก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ฐิติศาสตร์ แสนสมปาน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
11 สิริพัลลภ สิริผ่องใส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 บัญญวัต อนันต์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ปภาวิช แก้วกงพาน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เชียงใหม่คริสเตียน รอการชำระเงิน
14 Poomisak Hansupo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 กรวิชญ์ สมพงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Pattharadanai Kamtan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SatitCMU เจ้าหน้าที่รับรอง
17 วัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 เดชาวัฒน์ ป้อมเเก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
19 กิตติชาติ ตาวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 ธราเทพ แสงตาหล้า มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี . เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ภวัต สันสุวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ธนวิชญ์ ตรีอนันต์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Tn.team เจ้าหน้าที่รับรอง
23 เบนจี้ ปาวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
24 กิตตธีร์ กุลธร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
25 กิตติธัช กุลธร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
26 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
27 ภานุวัฒน์ อรรถกิจไพบูลย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - รอการชำระเงิน
28 ศุภสิน สุวรรณวงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
29 Konaek Chirawat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี สพล.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
30 อัจฉริยะ วิริยะรัตนพร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี H.M.ALAMPHUN เจ้าหน้าที่รับรอง
31 พีรณัฐ โลหิตโยธิน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ศุภณัฐ ศรีสงคราม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ศุภวิชญ์ ฝั้นติ๊บ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 พิชชาวีร์ ชีวินรักษาทรัพย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 กนกพล น้าเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
36 สุริยา เวียงวนากร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นาย นพศักดิ์ แสงสวสัดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - รอการชำระเงิน
38 Aly Chiman มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
39 Eric Jones มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
40 George Martin มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
41 Lucas Weber มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
42 Joan Whitacre มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
43 Vilma Maclurcan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
44 Elvis Eiffel มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
45 Vernon Wardell มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
46 Kai Mauldon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
47 Chanel Marron มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
48 Allan Muskett มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
49 Miles Taft มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
50 Rico O’Dea มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
51 Phillis Rister มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
52 Mildred Joslyn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
53 Sal Doucette มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
54 Camilla Perryman มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
55 Tonya Partridge มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
56 Mike Ferrell มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
57 Patrice Breen Breen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
58 Mike Gerald มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
59 Mike Schaw มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
60 Robby Fryar Fryar มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
61 Tanja Heane Heane มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
62 Amy Rodd มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
63 Hollie Garnsey มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
64 Mike Shipp มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
65 Mike Whitmer มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
66 Willian Barrenger มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
67 Judy Begay มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
68 Jaxon Owen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
69 Mike Morgan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
70 Bonny Gillis มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
71 Mike Tristan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
72 Mike Castle มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
73 Mike Dobbie มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
74 Ash Mansukhani มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
75 Alice Duby มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
76 Ashly Mussen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
77 Emanuel Bosanquet มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
78 Lazaro Brewer มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
79 Mike Holler มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
80 Branden Demaria มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
81 Domingo Domingo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
82 Laverne Shields มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
83 Gabriele Gabriele มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
84 Mike Birchell มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
85 Lara Lara มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
86 Tatiana Tatiana มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
87 Mike Wren มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
88 Roseanne Bliss มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน