รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ภูภูมิ คำก๋อง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SoulRider Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
2 วีรภัทร ใจมิภักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 สิทธิพงษ์ ก้อนแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
4 Korawin Harnpachonsuek มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 วิวิธชัย ปิงเมืองเหล็ก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
6 ฐิติศาสตร์ แสนสมปาน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
7 สิริพัลลภ สิริผ่องใส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 บัญญวัต อนันต์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Poomisak Hansupo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
10 กรวิชญ์ สมพงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 Pattharadanai Kamtan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SatitCMU เจ้าหน้าที่รับรอง
12 วัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 กิตติชาติ ตาวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ธราเทพ แสงตาหล้า มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี . เจ้าหน้าที่รับรอง
15 ภวัต สันสุวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ธนวิชญ์ ตรีอนันต์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Tn.team เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ศุภสิน สุวรรณวงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
19 Konaek Chirawat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี สพล.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 อัจฉริยะ วิริยะรัตนพร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี H.M.ALAMPHUN เจ้าหน้าที่รับรอง
21 พีรณัฐ โลหิตโยธิน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ศุภณัฐ ศรีสงคราม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 ศุภวิชญ์ ฝั้นติ๊บ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 พิชชาวีร์ ชีวินรักษาทรัพย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 สุริยา เวียงวนากร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง