รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 Pimfah Srirueng รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี PRCRUNNINGCLUB รอการชำระเงิน
2 คัคเนศ สุทธิแสน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี dara รอการชำระเงิน
3 ชนิษฐา สายน้ำเย็น รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
4 นงนภัส กุลจลา รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
5 กุลธิดา จันออน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วอลเลย์บอลรร.วัฒโนทัยพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
6 กมลทิพย์ ธิยาม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
7 วรรณนิสา พวงสะดอ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี SKP Flash รอการชำระเงิน
8 Teeraporn Khempradap รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Pattaranun Niampromlee รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
10 มทินา ปัญญาคำ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หริภุญชัยยุทธ เจ้าหน้าที่รับรอง
11 สุนิตา กาวิชา รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี Dara Academy Running Team รอการชำระเงิน
12 เขมณัฏฐ์ วดีศิริศักดิ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 เบญจมาภรณ์ ทุนคำ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 Jidapa Thammayoi รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 ศิริพิณญา ไชยคำ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Jaruaipron Kuna รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 วรยา พงษ์ชัยสิทธิ์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ณัฐธิดา สุวรรณยศ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
19 อภิสรา รูปดี รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 พรพรรณ ยั่งยืน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
21 อิศริยากร สีดาดาน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หมูวิ่งไกล เจ้าหน้าที่รับรอง
22 Vivittanan Woonnoo รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Panicha Kiatchirakul รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอการชำระเงิน
24 Sirada Laorodphun รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง