รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 กุลธิดา จันออน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วอลเลย์บอลรร.วัฒโนทัยพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
2 Teeraporn Khempradap มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 Pattaranun Niampromlee มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
4 มทินา ปัญญาคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หริภุญชัยยุทธ เจ้าหน้าที่รับรอง
5 เขมณัฏฐ์ วดีศิริศักดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 เบญจมาภรณ์ ทุนคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Jidapa Thammayoi มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 ศิริพิณญา ไชยคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Jaruaipron Kuna มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 วรยา พงษ์ชัยสิทธิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ณัฐธิดา สุวรรณยศ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
12 อภิสรา รูปดี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 พรพรรณ ยั่งยืน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
14 อิศริยากร สีดาดาน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หมูวิ่งไกล เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Vivittanan Woonnoo มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Sirada Laorodphun มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง