รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ฐิติวัลค์ วุฒิชัยวงศ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
3 เพ็ญนภา เตชะติ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
4 NARICHA KOMLOANG รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Emily Barnes รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Pakamon Mahawan รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 พรพิมล ใจบาล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
8 กัลยา อรุณประเสริฐกุล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 pimonpat attawong รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
10 Kidakan Chuncham รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ภัทรารัตน์ วรรณะ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
12 พิชญา แก้วประภา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ชนินร์พร ไชยประคอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ชมรมวิ่งท่าวังตาล เจ้าหน้าที่รับรอง
14 AUGSORNKIT KUNTHIWAT รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Chatchaya Yanan รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Chanutda Rattanakornphan รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 Nicha Niruttipong รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
18 พิรุฬห์ลักษณ์ ไชยประดิษฐ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 SALISA NA CHIANGMAI รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Piyachart Wattanapun รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ทองรำแพร์ ยะคำปลูก รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
22 RATMANEE MANEERAT รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Anakkhawee Chansingkhorn รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 กมลชนก วุฒิลักษณ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
25 ศิริพรรณ คิดการงาน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Kanokorn Pinyodom รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
27 Miss.Wheanthong Boonsupa รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
28 รัตติกาล ปฐมบวรทัต รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
29 กมลวรรณ พันธุศาสตร์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
30 มธุรดา สะสะรมย์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กลุ่มเราเต่ารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ชุลีพร แสงลุน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
32 Kamolrat Jai-auea รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
33 Natthanicha Phayao รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 Wipavee Uthawang รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 Yuwaree Kongkeaw รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นางสาวศุภิสรา คุณยศยิ่ง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 Sirilag Sakon รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 hathaichanok ruanprom รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
39 สุภาลัย สิงคะตา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 นลินี สมลา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 Tharinee Thisana รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 Nathnicha Benjawan รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
44 คุ้มผกา เสริมสุข รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 CHARUWAN PAMALA รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 SUWIMON THONGPINTA รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 วาสินี เครื่องคำ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
48 กัญญาณัฐ แสนคำ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
49 วิลาสินี วิชัยศรี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
50 ณิชากร โกมาส รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
51 พัชรี แก้วเอ้ย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
52 ธรณ์ธันย์ ใบสุวรรณ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
53 ToyKume Loungta รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
54 หทัยภัทร วุ่นแม่สอด รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 Wipada Sripirom รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
56 ภานุนารถ ฟูญาติ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
57 มนธิรา ปรมสันติ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
58 ทินกร ขันตรี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
59 สุชัญญา เกตุเสาะ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
60 จิณณ์ณิชา ธรณ์เทียมแสน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี MG เจ้าหน้าที่รับรอง
61 อัญชุลี ไชยจินดา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 ปทุมพร มะโนตัน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิ่งธนูทองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
63 ชลิตา สุวงษ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
64 ณัฐญาดา ยศตื้อ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
65 จันทรดาพา สิระไผ่ทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
66 นันทวรรณ มายะวงค์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
67 วรรณลี สิระไผ่ทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
68 กมลนาถ ศิลาเดช รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 สุนทรี จันทรแดง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
70 รัตนพร บุญเทียม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 ธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
72 พรปวีณ์ พิชัยราช รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
73 Rawipat Yoswee รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
74 สุรัญญา ครองศรี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
75 Punyanuch Siripatratchata รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
76 นางสาวกุลธิดา บัวลำปัน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
77 นางสาวเจติยา ไผ่ทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
78 นางสาวสุพัตรา แหวนทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
79 นางสาวภัทราพร จีนโน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
80 นางสาวธิตินันท์ ชัยพรรณราย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
81 วรารัตน์ บรรณวัฒน์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
82 ผกาวรรณ ซุยหลวง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
83 สุภาภรณ์ เอี่ยมสอาด รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
84 นภัสวรรณ นันตาหนู รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 ณัฐธิดา รุ่งเรือง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
86 มนพร พงษ์จิตรภักดิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
87 สุธาสินี มณีใจทิพย์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
88 Natthida MEKKIT รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
89 ประภากร ปวัตน์วัฒนการ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Benchaporn Somsri รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
91 ปณิสรา เรือวาทะศิลป์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
92 รวิภา ยะสาคร รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
93 ปัทมาวดี พุทธิมา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
94 วิมาลา จุ่งมิตร รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
95 มนันยา พรมโย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
96 ดวงกมล ทะดวงศร รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
97 วีรนุช สว่างศรี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
98 นางสาวธนาภัณฑ์ ใจละออ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
99 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิติยา ผิวอ่อนดี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
100 นางสาวจันทนา ชนะลาภ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
101 นางสาวนิชากร วรรณชัย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
102 นางสาวณฐม ร่วมรัตน์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
103 นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
104 นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
105 Meng ping Wu รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
106 นางสาววริษา วิกะศิลป์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
107 นางสาวจินตรา บัวลาแก้ว รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
108 กนกพรรณ ขวยไพบูลย์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
109 เจษฎาพร สิมศิริวงษ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
110 Pornthip Jaiinphon รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน