รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 pimonpat attawong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
2 ภัทรารัตน์ วรรณะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
3 กมลชนก วุฒิลักษณ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
4 Kanokorn Pinyodom มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
5 Miss.Wheanthong Boonsupa มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
6 กมลวรรณ พันธุศาสตร์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
7 Kamolrat Jai-auea มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
8 hathaichanok ruanprom มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
9 Nathnicha Benjawan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
10 ณิชากร โกมาส มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
11 พัชรี แก้วเอ้ย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
12 ธรณ์ธันย์ ใบสุวรรณ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
13 ToyKume Loungta มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
14 Wipada Sripirom มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
15 มนธิรา ปรมสันติ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
16 สุชัญญา เกตุเสาะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
17 ชลิตา สุวงษ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
18 วรรณลี สิระไผ่ทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
19 Rawipat Yoswee มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
20 สุรัญญา ครองศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
21 Punyanuch Siripatratchata มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
22 วีรนุช สว่างศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
23 นางสาวธนาภัณฑ์ ใจละออ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
24 Pornthip Jaiinphon มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน