รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 มะลิวัลย์ บุญธรรม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 สัณห์ธิดา ศิรินภาพันธ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อรชุมา ยศธำรง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
4 รุ่งฤทัย ใจสว่าง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Heavy hit boxing gym เจ้าหน้าที่รับรอง
5 น้ำทิพย์ พีระกุล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Pornkamol Boripatkosol รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Asama Takum รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
8 นัฐดา บุญมา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นพวรรณ เรือนมั่น รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
10 Arpaporn Tat-injun รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 Pattama Yanu รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 พัชราวัลย์ มีศิลป์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กลุ่มเราเต่ารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
13 สุกัญญา อุ่นอุโมงค์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ศศิรดา จันทร์แปง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 น.ส.มณฑิรา แสงแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ดาริกา สุวรรณมงคล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 Kesrin Chaimongkol รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Muncharee Khuttiya รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 ธีราวรรณ ทำนาย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 น.ส.ณัฏฐณิชา ปัญญาคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ไพรวรรณี กาบเงิน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ร.พ. ประสาทเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
22 สุชาดา ชุนสวัสดิ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
23 นันทนา โปธาคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
24 Yupawadee Jaikaew รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
25 ระพีพรรณ​ เครื่องคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
26 เกศกัญญา เซี่ยงเจ็น รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 รัศมิ์ลภัส สุตีคา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ปียารัตน์ ศรีศักดา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
29 วัลยา ไชยพรม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
30 พรพิมล ก้อนแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
31 Sukanya Pruksachart รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
32 สุธิดา สุมณศิริ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
33 อุมารินทร์ ตาต๊ะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
34 โสพิศ สุภารส รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 พิชญาภา ชิดทอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
36 Hathairat Simawong รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 อัญชลี สายผึ้ง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Nn เจ้าหน้าที่รับรอง
38 จุฑามาศ หวานเสียง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 จิรารัตน์ นุภาพ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 Wanvisa Kea Sararos รุ่นอายุ 30 - 39 ปี KZ Pilate เจ้าหน้าที่รับรอง
41 NIRAMOL PANKAEW รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชมรมวิ่ง​คณะมนุ​ษยศาสตร์​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม​่ เจ้าหน้าที่รับรอง
42 ณัฐธยาน์ นนท์เสฏฐกุล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
43 Sudarat Phiangnoy รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 เสาวลักษณ์ ผุยพัฒน์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Apichaya Pengsiri รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
46 เพ็ญนภา ผิวสะอาด รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
47 สุชญา นุ่มสวน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 Ratchaneeporn Sutthi รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
49 Kanittha Promwan รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
50 ชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
51 Punchanit Mahanupap รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
52 กัญญลักษณ์ สืบแสง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ 2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
53 วิลาวัณย์ สร้อยคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
54 ทัศนีย์ อินทรัตน์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 พรนิภา มหาไม้ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี บ้านธิรันเนอร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
56 Nantiya Chuenchom รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Decathlon Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
57 กนกพร ล้านหล้า รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
58 Pimwadee Arsa รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Almond & Tuapooh รอการชำระเงิน
59 วิจิตรา กัณทาพันธุ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 ปณัตดา อะนุมะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
61 อรสา จงใจรัก รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 Kanjira Thammapanya รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
63 สุวภัทร ก๋องโน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 อัณณ์ชญา จันแดง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 Phanwilai Tantihong รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
66 กวิสรา กระแสร์วัชรนนท์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
67 ภาวนา เพ็ชรพราย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
68 น.ส.อัญญิกา อุ่นใจดี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
70 อภิวัลย์ สมคำศรี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
71 ศรันยพร มาทอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
72 อรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
73 วริษา ยิ่งเจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
74 ภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 ปวีณา ยาวิชัย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
76 จงลักษณ์ สมร่าง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
77 พัชรา บัวกัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
78 นางสาวลัดดา รินพล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
79 นางสาวสุภาภรณ์ พญาไทย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
80 ณัฐินันท์ ขยัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อาชีวศึกษาเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
81 นางสาวรพีพร เบือนขุนทด รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
82 นางสาวเจติยา สกุลปัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
83 นางจรรยวรรธน์ กันทาอินทร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
84 นางสาวจุรีมาศ ตาเป็ง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 โสภา ทาเคดะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
86 นางสาวอ