รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 มะลิวัลย์ บุญธรรม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 สัณห์ธิดา ศิรินภาพันธ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อรชุมา ยศธำรง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
4 รุ่งฤทัย ใจสว่าง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Heavy hit boxing gym เจ้าหน้าที่รับรอง
5 น้ำทิพย์ พีระกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Pornkamol Boripatkosol มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Asama Takum มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
8 นัฐดา บุญมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นพวรรณ เรือนมั่น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
10 Arpaporn Tat-injun มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 Pattama Yanu มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 พัชราวัลย์ มีศิลป์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กลุ่มเราเต่ารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
13 สุกัญญา อุ่นอุโมงค์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ศศิรดา จันทร์แปง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 น.ส.มณฑิรา แสงแก้ว มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ดาริกา สุวรรณมงคล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 Kesrin Chaimongkol มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Muncharee Khuttiya มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 ธีราวรรณ ทำนาย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 น.ส.ณัฏฐณิชา ปัญญาคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ไพรวรรณี กาบเงิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ร.พ. ประสาทเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
22 สุชาดา ชุนสวัสดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
23 นันทนา โปธาคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
24 Yupawadee Jaikaew มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
25 ระพีพรรณ​ เครื่องคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
26 เกศกัญญา เซี่ยงเจ็น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 รัศมิ์ลภัส สุตีคา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ปียารัตน์ ศรีศักดา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
29 วัลยา ไชยพรม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
30 พรพิมล ก้อนแก้ว มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
31 Sukanya Pruksachart มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
32 สุธิดา สุมณศิริ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
33 อุมารินทร์ ตาต๊ะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
34 โสพิศ สุภารส มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 พิชญาภา ชิดทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
36 Hathairat Simawong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 อัญชลี สายผึ้ง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Nn เจ้าหน้าที่รับรอง
38 จุฑามาศ หวานเสียง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 จิรารัตน์ นุภาพ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 Wanvisa Kea Sararos มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี KZ Pilate เจ้าหน้าที่รับรอง
41 NIRAMOL PANKAEW มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชมรมวิ่ง​คณะมนุ​ษยศาสตร์​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม​่ เจ้าหน้าที่รับรอง
42 ณัฐธยาน์ นนท์เสฏฐกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
43 Sudarat Phiangnoy มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 เสาวลักษณ์ ผุยพัฒน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Apichaya Pengsiri มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
46 เพ็ญนภา ผิวสะอาด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
47 สุชญา นุ่มสวน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 Ratchaneeporn Sutthi มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
49 Kanittha Promwan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
50 ชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
51 Punchanit Mahanupap มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
52 กัญญลักษณ์ สืบแสง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ 2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
5