รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 อรชุมา ยศธำรง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
2 Asama Takum มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
3 นพวรรณ เรือนมั่น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
4 นันทนา โปธาคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
5 Yupawadee Jaikaew มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
6 ระพีพรรณ​ เครื่องคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
7 ปียารัตน์ ศรีศักดา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
8 วัลยา ไชยพรม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
9 พรพิมล ก้อนแก้ว มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
10 Sukanya Pruksachart มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
11 สุธิดา สุมณศิริ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
12 อุมารินทร์ ตาต๊ะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
13 พิชญาภา ชิดทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
14 ณัฐธยาน์ นนท์เสฏฐกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
15 กนกพร ล้านหล้า มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
16 Pimwadee Arsa มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Almond & Tuapooh รอการชำระเงิน
17 ปณัตดา อะนุมะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
18 Phanwilai Tantihong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
19 อภิวัลย์ สมคำศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
20 อรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
21 วริษา ยิ่งเจริญ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
22 ณัฐินันท์ ขยัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อาชีวศึกษาเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
23 Sarinya Luangsa มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Moomoo รอการชำระเงิน
24 Kamaithorn Suayroop มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
25 ภัสธิตา วรการ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
26 รินรดี สิริวรทิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
27 นางสาวไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
28 วรนุช ธัญยาธีรพงษ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นไปเต๊อะ...อิ รอการชำระเงิน
29 พรพิมล สมศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
30 สิริวรรณ กันธิมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
31 โสภา ชัยชมภู มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน