รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 มะลิวัลย์ บุญธรรม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 สัณห์ธิดา ศิรินภาพันธ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 รุ่งฤทัย ใจสว่าง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Heavy hit boxing gym เจ้าหน้าที่รับรอง
4 น้ำทิพย์ พีระกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Pornkamol Boripatkosol มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 นัฐดา บุญมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 Arpaporn Tat-injun มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 Pattama Yanu มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 พัชราวัลย์ มีศิลป์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กลุ่มเราเต่ารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
10 สุกัญญา อุ่นอุโมงค์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ศศิรดา จันทร์แปง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
12 น.ส.มณฑิรา แสงแก้ว มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ดาริกา สุวรรณมงคล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 Kesrin Chaimongkol มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Muncharee Khuttiya มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ธีราวรรณ ทำนาย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 น.ส.ณัฏฐณิชา ปัญญาคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ไพรวรรณี กาบเงิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ร.พ. ประสาทเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
19 สุชาดา ชุนสวัสดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
20 เกศกัญญา เซี่ยงเจ็น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 รัศมิ์ลภัส สุตีคา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 โสพิศ สุภารส มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Hathairat Simawong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 อัญชลี สายผึ้ง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Nn เจ้าหน้าที่รับรอง
25 จุฑามาศ หวานเสียง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 จิรารัตน์ นุภาพ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 Wanvisa Kea Sararos มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี KZ Pilate เจ้าหน้าที่รับรอง
28 NIRAMOL PANKAEW มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชมรมวิ่ง​คณะมนุ​ษยศาสตร์​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม​่ เจ้าหน้าที่รับรอง
29 Sudarat Phiangnoy มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 เสาวลักษณ์ ผุยพัฒน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 Apichaya Pengsiri มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
32 เพ็ญนภา ผิวสะอาด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
33 สุชญา นุ่มสวน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 Ratchaneeporn Sutthi มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
35 Kanittha Promwan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
36 ชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
37 Punchanit Mahanupap มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
38 กัญญลักษณ์ สืบแสง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อสรพิษ 2000 เจ้าหน้าที่รับรอง
39 วิลาวัณย์ สร้อยคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 ทัศนีย์ อินทรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 พรนิภา มหาไม้ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี บ้านธิรันเนอร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
42 Nantiya Chuenchom มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Decathlon Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
43 วิจิตรา กัณทาพันธุ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 อรสา จงใจรัก มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Kanjira Thammapanya มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
46 สุวภัทร ก๋องโน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 อัณณ์ชญา จันแดง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 กวิสรา กระแสร์วัชรนนท์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
49 ภาวนา เพ็ชรพราย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
50 น.ส.อัญญิกา อุ่นใจดี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
51 นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 ศรันยพร มาทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 ภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
54 ปวีณา ยาวิชัย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
55 จงลักษณ์ สมร่าง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
56 พัชรา บัวกัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
57 นางสาวลัดดา รินพล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
58 นางสาวสุภาภรณ์ พญาไทย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
59 นางสาวรพีพร เบือนขุนทด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
60 นางสาวเจติยา สกุลปัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
61 นางจรรยวรรธน์ กันทาอินทร์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 นางสาวจุรีมาศ ตาเป็ง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
63 โสภา ทาเคดะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 นางสาวอรุณี วงษ์หล้า มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 รัตติยา ยาสุปิ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
66 นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
67 Leelawadee Thongkam มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
68 รัตติกาล​ ใหม่ทราย​เปียง​ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 อภิญา ศรีเรือง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
70 ปานจิต บุญตัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
71 อัจฉรีย์ วงศ์อัจฉริยา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
72 กิติยา ทองปิ่น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
73 Sirinan SaeLim มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
74 Emma Carroll มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
75 รุ่งนารี พรรณเรืองรอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
76 พัชรี สุขนรา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
77 อรุณี แสงสุทธิเศรษฐ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
78 ษิญาภา นปภากันตวุฒิ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งหล่าว เจ้าหน้าที่รับรอง
79 RUNGTIWA KITTIYANGKUL มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี CMRU Running Team เจ้าหน้าที่รับรอง
80 Sureerat Aiamthong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
81 ศุภมาส อำพล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
82 นาสาวสุดารัตน์ จอมคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
83 นางสาวฐิติภรณ์ เสาร์คำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
84 นางขวัญชีวา กุณา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
85 มณีนุช อลงกตกิตติคุณ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นไปเต๊อะ...อิ เจ้าหน้าที่รับรอง
86 นางสาวนงคราญ เจริญผล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
87 นางสาววัลลภัคร์ บัวกล่ำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
88 พิมพ์นารา โพธิศาสตร์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
89 Piangpoon Sinsuksate มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 นางสาวชญาภา จันทร์สำราญ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
91 นภัทร แสนพรหม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
93 อัญชลี ไชยพานิชย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
94 kattika phonpim มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นไปเต๊อะอิ เจ้าหน้าที่รับรอง