รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 worawan wongmuang มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
2 พัชรินทร์ สุทธิแสน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 3bb รอการชำระเงิน
3 Duangduan Wongsuteptawee มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
4 อัญชลี รัตนภิญโญพงษ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
5 Anongporn Kasiluck มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
6 ฉัตรธิดา กันธิวาส มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
7 ลัชชา สุวณิชย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC running club รอการชำระเงิน
8 ปฏิมา สังข์สารทูล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สายหมีรันนิ่ง รอการชำระเงิน
9 ณิชพัณณ์ นิธิวัชรพันธ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อ่อยรันเนอร์ รอการชำระเงิน
10 อัญชลีพรรณ เติมพรผดุง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แม็คไบค์ซิเคิล&ตารันนิ่ง รอการชำระเงิน
11 Sriping Malaiwan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
12 อโนทัย คงคล่อง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
13 Warunee Jitaree มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
14 ธัญชนก เชื้อทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
15 ศิริรัตน์ ปิยะจันทร์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
16 รินรดา มาชื่น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คนหูหนวก รอการชำระเงิน
17 อิสรีย์ เทวภูชม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
18 Puttachat Kongkaphan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
19 Duangporn Kusawat มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
20 ธนกรณ์ แก้วกันยา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
21 สุกันยา ไชยรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
22 mmayuree bunnumma มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - รอการชำระเงิน
23 แสงเดือน ศรีทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน