รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ปิยภูมิ บุญสุทธิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
2 CHANCHAI THAIYANON รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
3 Nut Sukhonmani รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
4 พงศกร เชเวดิต รุ่นอายุ 20 - 29 ปี หอ 2 ชาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Tiwa Tassana รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Jaturon Kumchompoo รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ปาฏิหาริย์ ดอกแก้ว รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Solo เดี่ยว รอการชำระเงิน
8 Nithinan Chomchoei รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นาย ปริพัฒน์ สุปินตา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 Naratip Na nakhon รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Uniking รอการชำระเงิน
11 Taweewat Kaewbang รุ่นอายุ 20 - 29 ปี BoyScout รอการชำระเงิน
12 ชโนดม ชื่นชอบ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 Teeraphat Yokratikran รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 เกียรติศักดิ์ ใจคำ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Boyscout รอการชำระเงิน
15 นายปรินทร สี่สุวรรณ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
16 นายนรวิชญ์ เรือนมูล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
17 ปริญญา เรืองจันทร์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 จักรกฤษณ์ ขลิบแย้ม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 Narongdetch Boothrawong รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
20 ธวัชชัย ความสุขเลิศ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ผีม้าบ๊องส์&ผีบ้าราชพฤกษ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
21 วรัตม์ กาญจโนมัย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Dent runner เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ภูดิษ พนาสันติภาพ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Tanawat Rintakorn รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ไพฑูรย์​ บุญส่ง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
25 กิตติวัฒน์ บุญเที่ยง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี หมูวิ่งไกล เจ้าหน้าที่รับรอง
26 นายทรงวุฒิ นามสูง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 เกษมสันต์ ดวงชื่น รุ่นอายุ 20 - 29 ปี NkBike&Run เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ภูวดล วันมหาใจ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
29 พีรพัฒน์ วัดนก รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
30 วรวุฒิ ไชยวรรณ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ธนภพ กรุงวงศ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
32 Wirath Thojang รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 พงศ์พันธ์ ตันยศ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
34 ธนภัทร อัฐวงค์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 Panuwat Sangpasert รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
36 คณาธิป ฝอยทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 Santirat Thasi รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ภูริฉัตร บุญเจริญ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 ปนิชนันท์ คำโพธิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
40 รัตนพล กันธรรม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 ภูวดล เวชอุบล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
42 ภาณุพงศ์ ปาจุวัง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่รับรอง
43 ศรัณยพงศ์ จิววากานนท์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 ดนุพล เสนาธรรม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 panupong sertsit รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 วรปรัชญ์ ม่านมุงศิลป์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 Sinchai Tongpueng รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 สุธินันท์ อภิบาลปฐมรัฐ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี King cobra running team เจ้าหน้าที่รับรอง
49 ศราวุธ ฤทัยธง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Runfunsmile เจ้าหน้าที่รับรอง
50 เฉลิมศักดิ์ สีกุณนะ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
51 TANAWAT MALISUWAN รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 patiparn panploen รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
53 กล้าณรงค์ มโนสกุล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
54 Akkaranit khiawdee รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 นายสุกฤต ผ่องโอภาส รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
56 ศานติ สิทธิฟอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
57 วีรภัทร ไชยคำวัง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
58 ไกรสิทธิ์ ชัยปินยา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
59 กัมปนาท ขุนวรรณ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 ศุภฤกษ์ ชัยยา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
61 คุณานนต์ คำปัน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 ณัฐศักดิ์ มะโนศักดิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
63 PATCHARAPOL WONGCHAIYA รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 Wuttichai Chainanta รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
65 นที มโนรัตน์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
66 สุชาติ กองทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
67 นาย กษิเดช คงประเสริฐ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
68 ณัฐพงษ์ แย้มตราการ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 PhakhPhon saengyo รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
70 พีรเดช กันใหม่ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
72 ทวีรัชต์ จันที รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
73 Attakorn Noojoo รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
74 นายปวรรต เวทย์ประสิทธิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 นายสิทธิผล สกุลพรรณ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
76 กิตติพงษ์ รอบคอบ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
77 วชิรวิทย์ ไชยเรือน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
78 วัชรินทร์ คำมูล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
79 มนัสวี สุปินราษฎร์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
80 Natchanon Srikamon รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
81 ณัฐพล ใจเพียร รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
82 Supanat Su-Duang รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
83 สัณห์ชัย ผิวนวลใย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
84 เกรียงไกร ศรีวิชัย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 ณัฐวัฒน์ สุริญาศักดิ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
86 ว่าที่ ร.ต.มงคล แก้ววิชิต รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
87 Saran Aunjiala รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
88 นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
89 นายจีรพงษ์ อนุหวัน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 ณัฐพงษ์ สังขพงศ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
91 Channarong Srisa-ard รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิ่งซื้อแกงจะแรงได้ไง เจ้าหน้าที่รับรอง
92 อนุรักษ์ สิงหทัศน์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
93 ทวีพรรษ์ คำแปง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
94 นายธนภัทร์ เทพเทวิน รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
95 นายชานนท์ คำเวียงสา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
96 Wittawat Songngoen รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
97 Thanakorn Noeiking รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
98 นายมนตรี ยะโสภา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
99 กฤดากร รธนิธย์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
100 นายสมเพชร หินวงษ์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
101 ว่าที่ ร.ต. ณัฐกร ศศิธร รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
102 ปิติภัทร สุภาพิชญกุล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
103 สุธีรพงษ์ จันทร์เต็ม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
104 ภาณุพงศ์ ถนอมนาค รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
105 SUPAPAT CHONGWANG รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
106 อดิศักดิ์ ลือชัย รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
107 อนุพันธ์ ศรีผัด รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
108 ศิวกร ศรีแก้ว รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
109 โชคชัย พุทธเหมาะ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
110 วิเศษ เจ้าเล่ห์ดี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
111 เกริกเกียรติ พวงแก้ว รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
112 ศรเพชร บุปผาสายชล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
113 Worrasit Udompanit รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
114 ปิยะพันธุ์ บุญชูทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
115 ปริญญา ปัญฎีกา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
116 Pittawat Kumsai รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
117 กิตติธัช ก้อนมูล รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
118 ณัฐพล เครือคำ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
119 นายวรกิจ สัตยวงค์ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เก้าเก้า รอการชำระเงิน
120 Kritpanot Saengaroon รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
121 Witchayathunn Aunkat รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
122 สุรศักดิ์ ชัยชมภู รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
123 อนุรักษ์ รุ่นไสว รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ChillrunningCM เจ้าหน้าที่รับรอง
124 เอกพันธ์ สระเสริม รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
125 สมรถ นาวารี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Love running รอการชำระเงิน
126 Patomporn Sanpakorn รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
127 นายวิทยา กวางทอง รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
128 นายภควัต สุดใจ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
129 นายทองคำ ปายี รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
130 นาย ปิยทัศน์ บัวใจ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
131 Nasri Samae รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
132 Suphakit Samdangdat รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
133 Adisak Chaichusorn รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
134 ไพฑูรย์ บุญสนธิ รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
135 วัชรพงศ์ แก้วมาลา รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง