รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 CHANCHAI THAIYANON มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
2 Nut Sukhonmani มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
3 ปาฏิหาริย์ ดอกแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Solo เดี่ยว รอการชำระเงิน
4 Naratip Na nakhon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Uniking รอการชำระเงิน
5 Taweewat Kaewbang มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี BoyScout รอการชำระเงิน
6 เกียรติศักดิ์ ใจคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Boyscout รอการชำระเงิน
7 นายนรวิชญ์ เรือนมูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
8 Narongdetch Boothrawong มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
9 ไพฑูรย์​ บุญส่ง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
10 ภูวดล วันมหาใจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
11 พีรพัฒน์ วัดนก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
12 ธนภพ กรุงวงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
13 พงศ์พันธ์ ตันยศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
14 Panuwat Sangpasert มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
15 ปนิชนันท์ คำโพธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
16 ภูวดล เวชอุบล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
17 เฉลิมศักดิ์ สีกุณนะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
18 patiparn panploen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
19 วีรภัทร ไชยคำวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
20 สุชาติ กองทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
21 นาย กษิเดช คงประเสริฐ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
22 PhakhPhon saengyo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
23 ทวีรัชต์ จันที มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
24 สัณห์ชัย ผิวนวลใย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
25 สุธีรพงษ์ จันทร์เต็ม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
26 โชคชัย พุทธเหมาะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
27 นายวรกิจ สัตยวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เก้าเก้า รอการชำระเงิน
28 สุรศักดิ์ ชัยชมภู มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
29 สมรถ นาวารี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Love running รอการชำระเงิน
30 Nasri Samae มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - รอการชำระเงิน
31 Suphakit Samdangdat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน
32 Adisak Chaichusorn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รอการชำระเงิน