รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ปิยภูมิ บุญสุทธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
2 พงศกร เชเวดิต มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี หอ 2 ชาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
3 Tiwa Tassana มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
4 Jaturon Kumchompoo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Nithinan Chomchoei มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 นาย ปริพัฒน์ สุปินตา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ชโนดม ชื่นชอบ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
8 Teeraphat Yokratikran มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นายปรินทร สี่สุวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ปริญญา เรืองจันทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 จักรกฤษณ์ ขลิบแย้ม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 ธวัชชัย ความสุขเลิศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ผีม้าบ๊องส์&ผีบ้าราชพฤกษ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
13 วรัตม์ กาญจโนมัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Dent runner เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ภูดิษ พนาสันติภาพ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Tanawat Rintakorn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 กิตติวัฒน์ บุญเที่ยง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี หมูวิ่งไกล เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายทรงวุฒิ นามสูง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 เกษมสันต์ ดวงชื่น มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี NkBike&Run เจ้าหน้าที่รับรอง
19 วรวุฒิ ไชยวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Wirath Thojang มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ธนภัทร อัฐวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 คณาธิป ฝอยทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Santirat Thasi มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ภูริฉัตร บุญเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 รัตนพล กันธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 ภาณุพงศ์ ปาจุวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่รับรอง
27 ศรัณยพงศ์ จิววากานนท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ดนุพล เสนาธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 panupong sertsit มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 วรปรัชญ์ ม่านมุงศิลป์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 Sinchai Tongpueng มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
32 สุธินันท์ อภิบาลปฐมรัฐ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี King cobra running team เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ศราวุธ ฤทัยธง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Runfunsmile เจ้าหน้าที่รับรอง
34 TANAWAT MALISUWAN มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 กล้าณรงค์ มโนสกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
36 Akkaranit khiawdee มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นายสุกฤต ผ่องโอภาส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ศานติ สิทธิฟอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 ไกรสิทธิ์ ชัยปินยา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
40 กัมปนาท ขุนวรรณ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 ศุภฤกษ์ ชัยยา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 คุณานนต์ คำปัน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 ณัฐศักดิ์ มะโนศักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 PATCHARAPOL WONGCHAIYA มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Wuttichai Chainanta มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
46 นที มโนรัตน์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ณัฐพงษ์ แย้มตราการ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 พีรเดช กันใหม่ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
49 นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
50 Attakorn Noojoo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
51 นายปวรรต เวทย์ประสิทธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 นายสิทธิผล สกุลพรรณ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
53 กิตติพงษ์ รอบคอบ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
54 วชิรวิทย์ ไชยเรือน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 วัชรินทร์ คำมูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
56 มนัสวี สุปินราษฎร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
57 Natchanon Srikamon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
58 ณัฐพล ใจเพียร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
59 Supanat Su-Duang มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 เกรียงไกร ศรีวิชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
61 ณัฐวัฒน์ สุริญาศักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 ว่าที่ ร.ต.มงคล แก้ววิชิต มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
63 Saran Aunjiala มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 นายจีรพงษ์ อนุหวัน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
66 ณัฐพงษ์ สังขพงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
67 Channarong Srisa-ard มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิ่งซื้อแกงจะแรงได้ไง เจ้าหน้าที่รับรอง
68 อนุรักษ์ สิงหทัศน์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 ทวีพรรษ์ คำแปง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
70 นายธนภัทร์ เทพเทวิน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
71 นายชานนท์ คำเวียงสา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
72 Wittawat Songngoen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
73 Thanakorn Noeiking มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
74 นายมนตรี ยะโสภา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 กฤดากร รธนิธย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
76 นายสมเพชร หินวงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
77 ว่าที่ ร.ต. ณัฐกร ศศิธร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
78 ปิติภัทร สุภาพิชญกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
79 ภาณุพงศ์ ถนอมนาค มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
80 SUPAPAT CHONGWANG มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
81 อดิศักดิ์ ลือชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
82 อนุพันธ์ ศรีผัด มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
83 ศิวกร ศรีแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
84 วิเศษ เจ้าเล่ห์ดี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
85 เกริกเกียรติ พวงแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
86 ศรเพชร บุปผาสายชล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
87 Worrasit Udompanit มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
88 ปิยะพันธุ์ บุญชูทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
89 ปริญญา ปัญฎีกา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Pittawat Kumsai มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
91 กิตติธัช ก้อนมูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ณัฐพล เครือคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
93 Kritpanot Saengaroon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
94 Witchayathunn Aunkat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
95 อนุรักษ์ รุ่นไสว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ChillrunningCM เจ้าหน้าที่รับรอง
96 เอกพันธ์ สระเสริม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
97 Patomporn Sanpakorn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
98 นาย ปิยทัศน์ บัวใจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
99 ไพฑูรย์ บุญสนธิ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
100 วัชรพงศ์ แก้วมาลา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง