รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 Amnart Maiprasert รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC Running Club รอการชำระเงิน
2 pitupoom chumpoo รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
3 อุดรพัฒน์ บุญมา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
4 phawat urasai รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
5 สกนธ์ชาติ ยศธำรง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
6 ดนัย สมราช รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 อธิภัทร รัตนจรุงพร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี HEAVY HIT BOXING GYM เจ้าหน้าที่รับรอง
8 supana phurithitipat รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Chotsak Palanan รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 พิษณุ สุวรรณกุลไพศาล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ชวพล แก้วหน้อย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี banpongrunning เจ้าหน้าที่รับรอง
12 Prasit Khamla รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
13 ธนวัฒน์ ต้นธรรม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 Phacharaphon Katanyukun รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 ประจักษ์ คำก๋อง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี SoulRider Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ศรายุทธ ไวทิตา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี จอมทองรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
17 คฑาวุธ ชัยเลิศ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 สุชาติ สุจริต รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Slothตกมันรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
19 Kamonphan Vianthong รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 พลวัติ ยาวิลาศ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 ภรัณยู ปันเจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 นายภุชงค์ จักรแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Sutipong Kasiluck รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
24 Narong Nupap รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC RUNNING Club รอการชำระเงิน
25 Thongchai Lekngamake รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Tanasit Intep รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
27 นายกฤษณะ สุรินทร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี นอนน้อย เจ้าหน้าที่รับรอง
28 Isaac Wilkinson รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
29 นพรัตน์ ฟองมาลา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Runlism รอการชำระเงิน
30 เดชรัตน์ วิริยะอารีธรรม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นไปเต๊อะอิ เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ชัยพงษ์ เหลืองขจร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC RUNING รอการชำระเงิน
32 ทิวากร ปันต รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 Natchapon Laojumroon รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ธีรยุทธ มงคลสิทธิ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
36 ณัฐเกียรติ ปินทา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
37 Panupon Changkasiri รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 Connor Egan รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
40 ชาญชัย วรรณเรือง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 นพดล ประกอบกิจ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 ทรงฤทธิ์ ชัยวงค์อินทร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หมูปลิว เจ้าหน้าที่รับรอง
43 พงศ์วิทย์ ไชยลังการ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หริภุญชัยยุทธ เจ้าหน้าที่รับรอง
44 เด่นพระยา ดวงตาปา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
45 ธนาดุล จักรแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี JG Badminton เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ศราวุธ หลุยจำวัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รอการชำระเงิน
47 Trin Channgern รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
48 ชลิต ศรีสุโข รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ผีม้าบ๊องส์ เจ้าหน้าที่รับรอง
49 Naruedol Duangban รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
50 ภานุพงศ์ อินต๊ะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
51 ณัฐวุฒิ กำบังตน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 PARIWAT SIRAKIATSAKUL รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 นพรัตน์ จาเรือน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Dochrod รอการชำระเงิน
54 Anuch Uppain รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 worapat klomkleng รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
56 ปริยะ ปัญญายืน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
57 อาทิตย์ คำหน่อแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
58 Somphop Prompang รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
59 คมกฤช ขำคม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 สุริยัน หน่อปา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เหงาๆRunning รอการชำระเงิน
61 Patipon Pruksachart รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
62 Jakkirt Footan รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
63 อโนเชาว์ มโนสกุล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
64 Natthawut Meedach รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 วีระยุทธ สุภารส รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
66 ศราวุธ ยะมา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
67 ดนุพล ปันธินวน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
68 นเรศ หมูทอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 กิตติศักดิ์ ชัยมูลทา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Nn เจ้าหน้าที่รับรอง
70 นายอัครเดช บัวพันธ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 สถิตย์พงษ์ สิทธิวงศ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี lonely stranger runner เจ้าหน้าที่รับรอง
72 สุรจักษ์ มาใจ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
73 ปิยะพงค์ พรหมศาสตร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
74 ณัฐพล ทองขาว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 เสกสรร สาระมูล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เพื่อสุขภาพ รอการชำระเงิน
76 นิรันดร์ บุญปั๋น รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
77 ชัชชัย แสนเมืองมูล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
78 Nataphol Tovichakchaikul รุ่นอายุ 30 - 39 ปี งื้ด เจ้าหน้าที่รับรอง
79 กฤตณาณุกรณ์ จินา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
80 ปิยพงศ์ ใจจริง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
81 PANOMWAN SURIYAMONTOL รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
82 ธเณศ สุขเจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
83 พิชญ์ โพธาราช รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Decathlon Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
84 ไตรทศ ผาคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 ฐานันดรศัก เตชะอศวนันท์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สายอ่อนเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
86 ธิติพงศ์ ยองจา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สายอ่อนวอมอั้ฟ เจ้าหน้าที่รับรอง
87 นายสังเวียน กุณา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
88 นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
89 Amnart Kaysuwan รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Almond & Tuapooh รอการชำระเงิน
90 เอกลักษณ์ สุขใส รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
91 นายวุฒิศักดิ์ จินตนวิศิษฐ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
92 Chumphol Na lamphun รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 4.59หม้อน้ำแตก เจ้าหน้าที่รับรอง
93 กฤติพงษ์ ลังกาพินธุ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
94 ต้องการ รักสินสกุล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
95 ธงชัย วิมลประสาร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 4.59หม้อน้ำแตก รอการชำระเงิน
96 กษิภณ นิติเดชภูมิโสภณ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
97 ชุมพลศักดิ์ ศรีดี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี นักวิ่งขี้ตู้ด รอการชำระเงิน
98 นายศักดา โวหาร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ร้อย ตชด 332 เจ้าหน้าที่รับรอง
99 ณัทกร สิงห์ทอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
100 ประสิทธิ์ สีมา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 เจ้าหน้าที่รับรอง
101 จารุพัฒน์ เพ็ญเพียร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
102 พงษ์สุรนาท อุนจะนำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
103 Piya Sakunpanitcharoen รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ETE sport club เจ้าหน้าที่รับรอง
104 ณัฐพล ถ้วยเหล็ก รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
105 อดิลก อุตมะ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
106 ฐิติพงษ์ ใจจา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ๋๋๋่่JJ Home running เจ้าหน้าที่รับรอง
107 สนิท เจนจิตร์ไมตรี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
108 พงษ์พัฒน์ สุขแสงดาว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
109 เดชณรงค์ หน่อเมื่อง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
110 อรวัช ราชไชย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สิงห์สนามซ้อมพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
111 ประพล กระแสร์วัชรนนท์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
112 วัฒนศิลป์ กันทาปา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
113 Olalekan Israel Aiikulola รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
114 ระบิล กำมณี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
115 พนิต ปิ่นมาศ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
116 กิตติชัย เรือนวงค์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
117 WARAPOT LIANGLAM รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
118 ธิปก ช่วยเจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หน้าหมู เจ้าหน้าที่รับรอง
119 ภูวดล พูลทวี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ลูกกระจ๊อกไก่ เจ้าหน้าที่รับรอง
120 เกียรติศักดิ์ วังโน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี BaanNog รอการชำระเงิน
121 Krittawit Khetkam รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
122 Samuch Taweekasemsombut รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
123 กำชัย ศิริอุดมพงศ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
124 ธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
125 ศุภชัย รติอภิรมย์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ทีมหูหนวก รอการชำระเงิน
126 เจตนิพัทธิ์ พันธ์เจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
127 SURAPONG KHAMJAI รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
128 ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
129 อุกฤษณ์ สุขกระจ่าง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กปภ.สาขาแม่ริม เจ้าหน้าที่รับรอง
130 เดชา ชัยวัง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
131 นายเฉลิมพงษ์ พวงมะลิ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
132 ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
133 พลภัทร คำดิบ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
134 วัชระ จันต๊ะวงค์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
135 สิทธิพร ชมภูริ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
136 อรัญชัย พรหมธิกรแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
137 บัณฑิต ช่ำชอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
138 Derrick Don Sumingwa รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
139 กรัณย์ยศ กิติคุณ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
140 Autthagorn Onchoosri รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
141 Takdanai Khuttiya รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
142 นวพล หน่อคำ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
143 สุบิน ด้วงสาย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
144 Sittipong Ruamsup รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
145 Kiattikun Kongkham รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
146 กฤษณะ บุญประสิทธิ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
147 อภิรักษ์ อินทารส รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
148 Cyrill Groleat รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
149 ปฐมพงศ์ ขาวอ่อน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
150 พิชาติ อินทราวุธ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
151 ภูริวัติ บุญนัก รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
152 Wisit Chankhunaphas รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นก่อนติว รอการชำระเงิน
153 วัลลภ มิลินทจินดา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
154 อนุวัฒน์ คุณาจันทร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
155 Teeapong Jaikumma รุ่นอายุ 30 - 39 ปี CMRU Running Team เจ้าหน้าที่รับรอง
156 มงคล อุตะมะแก้ว รุ่นอายุ 30 - 39 ปี CMRU RUNNING TEAM เจ้าหน้าที่รับรอง
157 วิทวัธ มณีนิล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
158 อวยชัย จันทรา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
159 ณฐนันท์ กาญจนคูหา รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
160 นวิน ธรรมรักษ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
161 ปณิธิ พันธุ์วุฒิ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
162 สมบูรณ์ บุญหมั้น รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ปั่นไปมึน รอการชำระเงิน
163 กฤษณ์ ประทุมทอง รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
164 Nithi Pattarapasit รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
165 ณภัทร มาลัย รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
166 รุ่งโรจน์ บุญเจริญ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
167 ศิริพงศ์ ไชยมงคล รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
168 นายชนะชัย ปาลี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
169 มนัส จันทอนธิมุก รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
170 sarawut boonklang รุ่นอายุ 30 - 39 ปี stepuprunning team เจ้าหน้าที่รับรอง
171 นายสมชาย วานิชประดิษฐ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
172 Sai Tun Myint Oo รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
173 Bancha Sinsuksate รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
174 มนตรี จำธรรม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี RUN FUN SMILE เจ้าหน้าที่รับรอง
175 เดชาธร พจนพงษ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
176 Artit Boonnue รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
177 นายลิขิต คำโพธิ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
178 นายศักดา กุณามี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
179 ณัตฐกฤษณ์ จีระออน รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
180 พุฒิเมธา ราโซ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
181 ธนพล ดวงจันทร์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
182 นายธนากร การลักษณ์ รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ยืนยันการชำระเงิน
183 Sittichai Maneechai รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง