รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 Amnart Maiprasert มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC Running Club รอการชำระเงิน
2 pitupoom chumpoo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
3 phawat urasai มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
4 สกนธ์ชาติ ยศธำรง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
5 Prasit Khamla มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
6 Sutipong Kasiluck มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
7 Narong Nupap มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC RUNNING Club รอการชำระเงิน
8 Tanasit Intep มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
9 นพรัตน์ ฟองมาลา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Runlism รอการชำระเงิน
10 ชัยพงษ์ เหลืองขจร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC RUNING รอการชำระเงิน
11 Connor Egan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
12 ศราวุธ หลุยจำวัน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รอการชำระเงิน
13 Trin Channgern มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
14 นพรัตน์ จาเรือน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Dochrod รอการชำระเงิน
15 ปริยะ ปัญญายืน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
16 อาทิตย์ คำหน่อแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
17 Somphop Prompang มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
18 สุริยัน หน่อปา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เหงาๆRunning รอการชำระเงิน
19 Patipon Pruksachart มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
20 ศราวุธ ยะมา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
21 เสกสรร สาระมูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เพื่อสุขภาพ รอการชำระเงิน
22 กฤตณาณุกรณ์ จินา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
23 ฐานันดรศัก เตชะอศวนันท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สายอ่อนเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
24 Amnart Kaysuwan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Almond & Tuapooh รอการชำระเงิน
25 เอกลักษณ์ สุขใส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
26 ธงชัย วิมลประสาร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 4.59หม้อน้ำแตก รอการชำระเงิน
27 ชุมพลศักดิ์ ศรีดี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี นักวิ่งขี้ตู้ด รอการชำระเงิน
28 ณัทกร สิงห์ทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
29 ณัฐพล ถ้วยเหล็ก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
30 วัฒนศิลป์ กันทาปา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
31 กิตติชัย เรือนวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
32 เกียรติศักดิ์ วังโน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี BaanNog รอการชำระเงิน
33 ศุภชัย รติอภิรมย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ทีมหูหนวก รอการชำระเงิน
34 เจตนิพัทธิ์ พันธ์เจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
35 ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
36 พลภัทร คำดิบ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
37 บัณฑิต ช่ำชอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
38 Derrick Don Sumingwa มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
39 Autthagorn Onchoosri มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
40 Wisit Chankhunaphas มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นก่อนติว รอการชำระเงิน
41 อนุวัฒน์ คุณาจันทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
42 วิทวัธ มณีนิล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
43 อวยชัย จันทรา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
44 สมบูรณ์ บุญหมั้น มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ปั่นไปมึน รอการชำระเงิน
45 รุ่งโรจน์ บุญเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
46 นายชนะชัย ปาลี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน
47 มนัส จันทอนธิมุก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - รอการชำระเงิน
48 เดชาธร พจนพงษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี รอการชำระเงิน