รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 อุดรพัฒน์ บุญมา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 ดนัย สมราช มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อธิภัทร รัตนจรุงพร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี HEAVY HIT BOXING GYM เจ้าหน้าที่รับรอง
4 supana phurithitipat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี YRC Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Chotsak Palanan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 พิษณุ สุวรรณกุลไพศาล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ชวพล แก้วหน้อย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี banpongrunning เจ้าหน้าที่รับรอง
8 ธนวัฒน์ ต้นธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Phacharaphon Katanyukun มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ประจักษ์ คำก๋อง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี SoulRider Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ศรายุทธ ไวทิตา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี จอมทองรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
12 คฑาวุธ ชัยเลิศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 สุชาติ สุจริต มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Slothตกมันรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
14 Kamonphan Vianthong มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 พลวัติ ยาวิลาศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ภรัณยู ปันเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายภุชงค์ จักรแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Thongchai Lekngamake มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นายกฤษณะ สุรินทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี นอนน้อย เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Isaac Wilkinson มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
21 เดชรัตน์ วิริยะอารีธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ล่นไปเต๊อะอิ เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ทิวากร ปันต มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Natchapon Laojumroon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ธีรยุทธ มงคลสิทธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
26 ณัฐเกียรติ ปินทา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
27 Panupon Changkasiri มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 ชาญชัย วรรณเรือง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 นพดล ประกอบกิจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ทรงฤทธิ์ ชัยวงค์อินทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หมูปลิว เจ้าหน้าที่รับรอง
32 พงศ์วิทย์ ไชยลังการ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หริภุญชัยยุทธ เจ้าหน้าที่รับรอง
33 เด่นพระยา ดวงตาปา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ธนาดุล จักรแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี JG Badminton เจ้าหน้าที่รับรอง
35 ชลิต ศรีสุโข มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ผีม้าบ๊องส์ เจ้าหน้าที่รับรอง
36 Naruedol Duangban มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 ภานุพงศ์ อินต๊ะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ณัฐวุฒิ กำบังตน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 PARIWAT SIRAKIATSAKUL มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 Anuch Uppain มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 worapat klomkleng มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 คมกฤช ขำคม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 Jakkirt Footan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 อโนเชาว์ มโนสกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Natthawut Meedach มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 วีระยุทธ สุภารส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ดนุพล ปันธินวน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 นเรศ หมูทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
49 กิตติศักดิ์ ชัยมูลทา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Nn เจ้าหน้าที่รับรอง
50 นายอัครเดช บัวพันธ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
51 สถิตย์พงษ์ สิทธิวงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี lonely stranger runner เจ้าหน้าที่รับรอง
52 สุรจักษ์ มาใจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 ปิยะพงค์ พรหมศาสตร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
54 ณัฐพล ทองขาว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 นิรันดร์ บุญปั๋น มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
56 ชัชชัย แสนเมืองมูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
57 Nataphol Tovichakchaikul มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี งื้ด เจ้าหน้าที่รับรอง
58 ปิยพงศ์ ใจจริง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
59 PANOMWAN SURIYAMONTOL มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 ธเณศ สุขเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
61 พิชญ์ โพธาราช มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี Decathlon Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
62 ไตรทศ ผาคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
63 ธิติพงศ์ ยองจา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สายอ่อนวอมอั้ฟ เจ้าหน้าที่รับรอง
64 นายสังเวียน กุณา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
65 นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่รับรอง
66 นายวุฒิศักดิ์ จินตนวิศิษฐ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
67 Chumphol Na lamphun มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 4.59หม้อน้ำแตก เจ้าหน้าที่รับรอง
68 กฤติพงษ์ ลังกาพินธุ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 ต้องการ รักสินสกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
70 กษิภณ นิติเดชภูมิโสภณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 นายศักดา โวหาร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ร้อย ตชด 332 เจ้าหน้าที่รับรอง
72 ประสิทธิ์ สีมา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 เจ้าหน้าที่รับรอง
73 จารุพัฒน์ เพ็ญเพียร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
74 พงษ์สุรนาท อุนจะนำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 Piya Sakunpanitcharoen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ETE sport club เจ้าหน้าที่รับรอง
76 อดิลก อุตมะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
77 ฐิติพงษ์ ใจจา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ๋๋๋่่JJ Home running เจ้าหน้าที่รับรอง
78 สนิท เจนจิตร์ไมตรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
79 พงษ์พัฒน์ สุขแสงดาว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
80 เดชณรงค์ หน่อเมื่อง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
81 อรวัช ราชไชย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สิงห์สนามซ้อมพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
82 ประพล กระแสร์วัชรนนท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
83 Olalekan Israel Aiikulola มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
84 ระบิล กำมณี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 พนิต ปิ่นมาศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
86 WARAPOT LIANGLAM มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
87 ธิปก ช่วยเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หน้าหมู เจ้าหน้าที่รับรอง
88 ภูวดล พูลทวี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ลูกกระจ๊อกไก่ เจ้าหน้าที่รับรอง
89 Krittawit Khetkam มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Samuch Taweekasemsombut มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
91 กำชัย ศิริอุดมพงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
93 SURAPONG KHAMJAI มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
94 ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
95 อุกฤษณ์ สุขกระจ่าง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กปภ.สาขาแม่ริม เจ้าหน้าที่รับรอง
96 เดชา ชัยวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
97 นายเฉลิมพงษ์ พวงมะลิ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
98 วัชระ จันต๊ะวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
99 สิทธิพร ชมภูริ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
100 อรัญชัย พรหมธิกรแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
101 กรัณย์ยศ กิติคุณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
102 Takdanai Khuttiya มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
103 นวพล หน่อคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
104 สุบิน ด้วงสาย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
105 Sittipong Ruamsup มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
106 Kiattikun Kongkham มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
107 อภิรักษ์ อินทารส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
108 Cyrill Groleat มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
109 ปฐมพงศ์ ขาวอ่อน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
110 พิชาติ อินทราวุธ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
111 ภูริวัติ บุญนัก มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
112 วัลลภ มิลินทจินดา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
113 Teeapong Jaikumma มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี CMRU Running Team เจ้าหน้าที่รับรอง
114 มงคล อุตะมะแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี CMRU RUNNING TEAM เจ้าหน้าที่รับรอง
115 ณฐนันท์ กาญจนคูหา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
116 นวิน ธรรมรักษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
117 ปณิธิ พันธุ์วุฒิ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
118 กฤษณ์ ประทุมทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
119 Nithi Pattarapasit มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
120 ณภัทร มาลัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี วิ่งเพื่อโบว์ เจ้าหน้าที่รับรอง
121 ศิริพงศ์ ไชยมงคล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
122 sarawut boonklang มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี stepuprunning team เจ้าหน้าที่รับรอง
123 นายสมชาย วานิชประดิษฐ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
124 Sai Tun Myint Oo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
125 Bancha Sinsuksate มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
126 มนตรี จำธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี RUN FUN SMILE เจ้าหน้าที่รับรอง
127 Artit Boonnue มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
128 ณัตฐกฤษณ์ จีระออน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
129 พุฒิเมธา ราโซ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
130 ธนพล ดวงจันทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
131 Sittichai Maneechai มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง