รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 วราวุธ กุลเวชกิจ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
2 Jedsada Muangchan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Yupparaj Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ชาตรี สุทธิแสน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ทีโอที รอการชำระเงิน
4 Bundit Vannasri รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 เอกพงษ์ นันต๊ะ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 วสันต์ มาลัย รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Run on one Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ชาติชาย ศิริป้อ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี banpongrunning เจ้าหน้าที่รับรอง
8 ปณชัย โอสถาพันธุ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
9 Krisana Yindee รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ฉัตรชัย ไชยชมภู รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลำพูน เจ้าหน้าที่รับรอง
11 PItijet Vichitporn รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 สิทธิพร นันทขว้าง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี lazy running club เจ้าหน้าที่รับรอง
13 Pattana Boodsadakam รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ก่อยกานทีม เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ทศพล อินทไชย รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 วีรชน วัฒนานนท์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กองบิน41 เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ชัชวาลย์ เรือนงาม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แม็คไบค์ซิเคิล&ตารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายกนธร กันธราช รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ก้องเกียรติ อินทรีย์สังวร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 154 ม.9 ต.บ้านมาง เจ้าหน้าที่รับรอง
19 สราวุธ โปทา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Pantouch Ratnamhin รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Big C Hangdong2 เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Chatchawal Srimanut รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 Kantaphol Kongsingh รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 CHAKKRIT SUWANNABUT รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ธีระพงษ์ บุตรศรี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 Sukon Prasitwattanaseree รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Pratheep Kantharuan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นาย จิรพงศ์ หาญประกอบสุข รุ่นอายุ 40 - 49 ปี med cmu running club เจ้าหน้าที่รับรอง
28 พิรพัฒน์ นิธิธันยพร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
29 Ninthanath Sootsukon รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
30 นายศักดิ์เมธี พิพัฒน์ศักดากร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี CMRU RUNNING TEAM เจ้าหน้าที่รับรอง
31 Preeda Somkaew รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิ่งนครลำปาง รอการชำระเงิน
32 นิรันดร์ เกียรติวงศ์ชัย รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
33 สมหมาย อาบสุวรรณ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 พิเชษฐ วรบัณฑูร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
35 Paitoon Anunchit รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 เทวา พรหมนุชานนท์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 เสรี ศรีออน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วังบูรพา รอการชำระเงิน
38 ฤทธิรงค์ ศิริณุพงษานันท์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หอยทากรันนิ่ง รอการชำระเงิน
39 ไชยวุฒิ เตจ๊ะแก้ว รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 สาธิต ทิพย์ศรีจันทร์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 วิวิชชัย ศรีวิชัยศักดิ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - รอการชำระเงิน
42 สรพงษ์ วุฒิอิ่น รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 สุทธิเกียรติ ธนะกุลมาส รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
44 พิจิตร นามคันที รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
45 Titisak Kittisaktadakul รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ภาภูมิ ไชยวงศ์แก้ว รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
47 อภิศักดิ์ ขำทอง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 Prayat Jitaree รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
49 รณยุทธ เปียขาว รุ่นอายุ 40 - 49 ปี WANYEN RUNNING เจ้าหน้าที่รับรอง
50 อำนวย ล้วนศรีมงคล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หวส์เหนือรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
51 วโรภาส พงษ์ชัยสิทธิ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 สุชาติ รัตนะคงสุวรรณ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 Somluck Kankaew รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
54 มงคล เกตุขุนทด รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
55 นายสงกรานต์ งามจำ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC Running club เจ้าหน้าที่รับรอง
56 นราวิชญ์ แดงชม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
57 ไกรสร พันธุ์ดอน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี HLAM เจ้าหน้าที่รับรอง
58 เสกสรรค์ บุญเติม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
59 ชัยรัตน์ นิรันรัตน์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 Patom Butsaen รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
61 Thaniya Sreesomboon รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 นายไชยา สุดแดน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
63 พัชรายุธ พงษ์อมรพรหม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 ร.ท.สงวน กุศลินมงคล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 PeiJiat Hee รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
66 กฤษดา ทักษิณกำเนิด รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
67 jatukun somparn รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
68 เอกสิทธิ์ วงค์ษายะ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
69 ณัฐพัฒน์ เทวพงศ์พันธ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
70 พิชัย ครองจริง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
72 นายอินสอน ธนะสาร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
73 ประวัติ โนทะ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
74 จารุชาติ กันทาอินทร์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 ทนงศักดิ์ นันตะละ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี kajog เจ้าหน้าที่รับรอง
76 นายคมกฤช รัตนธรรม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หงส์เหนือรันนิ่งคลับ รอการชำระเงิน
77 ยงยุทธ กุลธร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
78 จุฬพงษ์ ตาลศรี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
79 JINMAN KIM รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
80 Ukrit Rueangklan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี La-coff เจ้าหน้าที่รับรอง
81 ชินวัฒน์ ไข่เกตุ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
82 สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
83 ประกรณ์ ตุ้ยศรี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
84 สิระ สมนาม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
85 สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
86 Nipon Thankom รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
87 นายภานุพงศ์ พรหมศิริ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
88 นรินทร์ ทุ่มบุญ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แฟมมิรี่ รันเนอร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
89 นายสมาน คิดดี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Nutchaporn Chinnawong รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
91 พิรุณ อินต๊ะนิล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ศรณ์พชร ดวงแก้ว รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สาธารณสุขลำปาง เจ้าหน้าที่รับรอง
93 เผ่าพันธ์ จินดาหลวง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะ...อิ เจ้าหน้าที่รับรอง
94 นายขวัญชัย ตันแจ้ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
95 นวพล พลอยเลื่อมแสง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
96 นายเอกรินทร์ ตันมา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง