รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 วราวุธ กุลเวชกิจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
2 Jedsada Muangchan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Yupparaj Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ชาตรี สุทธิแสน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ทีโอที รอการชำระเงิน
4 Bundit Vannasri มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 เอกพงษ์ นันต๊ะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 วสันต์ มาลัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Run on one Chiangmai เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ชาติชาย ศิริป้อ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี banpongrunning เจ้าหน้าที่รับรอง
8 ปณชัย โอสถาพันธุ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
9 Krisana Yindee มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ฉัตรชัย ไชยชมภู มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลำพูน เจ้าหน้าที่รับรอง
11 PItijet Vichitporn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 สิทธิพร นันทขว้าง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี lazy running club เจ้าหน้าที่รับรอง
13 Pattana Boodsadakam มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ก่อยกานทีม เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ทศพล อินทไชย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 วีรชน วัฒนานนท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กองบิน41 เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ชัชวาลย์ เรือนงาม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แม็คไบค์ซิเคิล&ตารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายกนธร กันธราช มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ก้องเกียรติ อินทรีย์สังวร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 154 ม.9 ต.บ้านมาง เจ้าหน้าที่รับรอง
19 สราวุธ โปทา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Pantouch Ratnamhin มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Big C Hangdong2 เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Chatchawal Srimanut มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 Kantaphol Kongsingh มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 CHAKKRIT SUWANNABUT มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ธีระพงษ์ บุตรศรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 Sukon Prasitwattanaseree มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Pratheep Kantharuan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นาย จิรพงศ์ หาญประกอบสุข มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี med cmu running club เจ้าหน้าที่รับรอง
28 พิรพัฒน์ นิธิธันยพร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
29 Ninthanath Sootsukon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
30 นายศักดิ์เมธี พิพัฒน์ศักดากร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี CMRU RUNNING TEAM เจ้าหน้าที่รับรอง
31 Preeda Somkaew มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิ่งนครลำปาง รอการชำระเงิน
32 นิรันดร์ เกียรติวงศ์ชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
33 สมหมาย อาบสุวรรณ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 พิเชษฐ วรบัณฑูร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
35 Paitoon Anunchit มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 เทวา พรหมนุชานนท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 เสรี ศรีออน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วังบูรพา รอการชำระเงิน
38 ฤทธิรงค์ ศิริณุพงษานันท์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หอยทากรันนิ่ง รอการชำระเงิน
39 ไชยวุฒิ เตจ๊ะแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 สาธิต ทิพย์ศรีจันทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 วิวิชชัย ศรีวิชัยศักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - รอการชำระเงิน
42 สรพงษ์ วุฒิอิ่น มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 สุทธิเกียรติ ธนะกุลมาส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
44 พิจิตร นามคันที มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
45 Titisak Kittisaktadakul มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ภาภูมิ ไชยวงศ์แก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
47 อภิศักดิ์ ขำทอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 Prayat Jitaree มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
49 รณยุทธ เปียขาว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี WANYEN RUNNING เจ้าหน้าที่รับรอง
50 อำนวย ล้วนศรีมงคล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หวส์เหนือรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
51 วโรภาส พงษ์ชัยสิทธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 สุชาติ รัตนะคงสุวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 Somluck Kankaew มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
54 มงคล เกตุขุนทด มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
55 นายสงกรานต์ งามจำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC Running club เจ้าหน้าที่รับรอง
56 นราวิชญ์ แดงชม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
57 ไกรสร พันธุ์ดอน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี HLAM เจ้าหน้าที่รับรอง
58 เสกสรรค์ บุญเติม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
59 ชัยรัตน์ นิรันรัตน์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 Patom Butsaen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
61 Thaniya Sreesomboon มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
62 นายไชยา สุดแดน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
63 พัชรายุธ พงษ์อมรพรหม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 ร.ท.สงวน กุศลินมงคล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
65 PeiJiat Hee มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
66 กฤษดา ทักษิณกำเนิด มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
67 jatukun somparn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
68 เอกสิทธิ์ วงค์ษายะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
69 ณัฐพัฒน์ เทวพงศ์พันธ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
70 พิชัย ครองจริง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
72 นายอินสอน ธนะสาร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
73 ประวัติ โนทะ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
74 จารุชาติ กันทาอินทร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
75 ทนงศักดิ์ นันตะละ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี kajog เจ้าหน้าที่รับรอง
76 นายคมกฤช รัตนธรรม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หงส์เหนือรันนิ่งคลับ รอการชำระเงิน
77 ยงยุทธ กุลธร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
78 จุฬพงษ์ ตาลศรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
79 JINMAN KIM มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
80 Ukrit Rueangklan มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี La-coff เจ้าหน้าที่รับรอง
81 ชินวัฒน์ ไข่เกตุ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
82 สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
83 ประกรณ์ ตุ้ยศรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
84 สิระ สมนาม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
85 สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
86 Nipon Thankom มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
87 นายภานุพงศ์ พรหมศิริ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
88 นรินทร์ ทุ่มบุญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แฟมมิรี่ รันเนอร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
89 นายสมาน คิดดี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Nutchaporn Chinnawong มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
91 พิรุณ อินต๊ะนิล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ศรณ์พชร ดวงแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สาธารณสุขลำปาง เจ้าหน้าที่รับรอง
93 เผ่าพันธ์ จินดาหลวง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะ...อิ เจ้าหน้าที่รับรอง
94 นายขวัญชัย ตันแจ้ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
95 นวพล พลอยเลื่อมแสง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
96 นายเอกรินทร์ ตันมา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง