รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GEORUNNING รอการชำระเงิน
2 วฐา มินเสน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ชัยนุวัฒ ไชยช่อฟ้า รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
4 Watcharin Thamchuen รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU ThunderBolt เจ้าหน้าที่รับรอง
5 เฉลิมพล เชียงหลง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Suphakit Kitipeng รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
7 เฉียบวุฒิ หมอกขัติ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลาการคณะแพทย์ รอการชำระเงิน
8 มานพ แก้วโมราเจริญ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
9 ประพัฒน์ พิละกันทา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมวิ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ทศพล ชำนาญกิจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ปฏิพัทธ์ ปัญญา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอยทากรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
12 PEERAWUT SUMRIT รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมวิ่ง​คณะมนุ​ษยศาสตร์​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม​ เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ภูริวัจน์ พรมเสน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
14 อภิบดินทร์ พินิจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Alongkoat Thepkumaiy รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
16 บดินทร์ จินดา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Humanities Running Club รอการชำระเงิน
17 เอกชัย กองแก้ว รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Med CMU Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
18 นายนพดล คำป้อ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นายชนินทร์ นพบุรี รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 นายอาทิตย์ ทำสวน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
21 นายเอกรินทร์ ศรีวิชัย รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
22 นายกรชิต พิชัย รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
23 นายเรวัฒน์ วงษ์ดี รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
24 นายชัยตรี ศรีใจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
25 พงศกร ศรีธิสิงห์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
26 ภาณุพงศ์ ใจแก้ว รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
27 วิวัฒน์ มูลอ้าย รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปตอง เจ้าหน้าที่รับรอง
28 ชำนาญ แจ้งสว่าง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
29 นรินทร์ เปล่งใส รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
30 เจษฎา พันธ์เกษม รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชายสายเต่า เจ้าหน้าที่รับรอง
31 นายศรัญญู บัวออน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
32 นายพาณุพงศ์ รินเขียว รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ถิรพัฒน์ เมืองใจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ศุภณัฐ คุณยศยิ่ง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
35 ยอดธิเบต ธรรมสุภาพร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
36 ษฐา รัตนนุสรณ์สกุล รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
37 สิทธิพร ฤทธิ์สรไกร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
38 นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
39 Vimol Khamboonruang รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยืนยันการชำระเงิน
40 Witchakorn Wanasanwongkot รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยืนยันการชำระเงิน
41 นายชัยพล พรชีวไพศาล รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
42 นายศกนต์ธนา ชมสวรรค์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
43 นายเกรียงไกร จะนะโกฏิ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
44 นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
45 นายประจวบ ไชยนาง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
46 นายจิรพงษ์ วิกะศิลป์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
47 นายไพรชยนต์ รังสิยารมณ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
48 นายวิเชียร สิงห์เวิน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
49 นายนิรันดร์ ตาแก้ว รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
50 นายเอนก ชยันต์นคร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
51 นายวัชรา ทองหยอด รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่รับรอง
52 วิษณุ พิบูลย์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Auto Bike เจ้าหน้าที่รับรอง