รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 วฐา มินเสน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
2 ชัยนุวัฒ ไชยช่อฟ้า มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
3 Watcharin Thamchuen มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU ThunderBolt เจ้าหน้าที่รับรอง
4 เฉลิมพล เชียงหลง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Suphakit Kitipeng มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
6 มานพ แก้วโมราเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ประพัฒน์ พิละกันทา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมวิ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
8 ทศพล ชำนาญกิจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
9 ปฏิพัทธ์ ปัญญา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอยทากรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
10 PEERAWUT SUMRIT มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมวิ่ง​คณะมนุ​ษยศาสตร์​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม​ เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ภูริวัจน์ พรมเสน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
12 อภิบดินทร์ พินิจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 Alongkoat Thepkumaiy มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
14 เอกชัย กองแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Med CMU Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
15 นายนพดล คำป้อ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
16 นายชนินทร์ นพบุรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายอาทิตย์ ทำสวน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
18 นายเอกรินทร์ ศรีวิชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นายกรชิต พิชัย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 นายเรวัฒน์ วงษ์ดี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
21 นายชัยตรี ศรีใจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ภาณุพงศ์ ใจแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
23 วิวัฒน์ มูลอ้าย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปตอง เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ชำนาญ แจ้งสว่าง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
25 นรินทร์ เปล่งใส มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
26 เจษฎา พันธ์เกษม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชายสายเต่า เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นายศรัญญู บัวออน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
28 นายพาณุพงศ์ รินเขียว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
29 ถิรพัฒน์ เมืองใจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
30 ศุภณัฐ คุณยศยิ่ง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ยอดธิเบต ธรรมสุภาพร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ษฐา รัตนนุสรณ์สกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
33 สิทธิพร ฤทธิ์สรไกร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
34 นายพงศ์ศักดิ์ หนูคำปัน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
35 นายชัยพล พรชีวไพศาล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นายศกนต์ธนา ชมสวรรค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นายเกรียงไกร จะนะโกฏิ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
38 นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่รับรอง
39 นายประจวบ ไชยนาง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
40 นายจิรพงษ์ วิกะศิลป์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
41 นายไพรชยนต์ รังสิยารมณ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
42 นายเอนก ชยันต์นคร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
43 นายวัชรา ทองหยอด มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่รับรอง
44 วิษณุ พิบูลย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Auto Bike เจ้าหน้าที่รับรอง